søndag 17. januar 2010

ARABESQUE

 Min datter Silje, 11 år utfører en arabesk i balettstudio.

Se ellers:
http://no.wikipedia.org/wiki/Ballett


My daughter Silje, 11 years performing an arabesque in the balettstudio. 
See also:http://no.wikipedia.org/wiki/Ballett

1991, Ålesund Ballettskole
Yashika Mat 124 G. Yashinon 3,5/ 80mm.

CAMDEN MARKET

Et underlig lys over Camden Market var vanskelig å fange. Men litt fikling i en fotobehandler fikk frem i alle fall litt av det. Bildet er gjort uskarpt for å få med noe av det uvirkelige.

A strange light on the Camden Market was difficult to catch. But a little fiddling in a photo manager brought out at least a little of it. The image has been blurred a bit to include some of the unreal.

2004.04. Camden, London.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

torsdag 14. januar 2010

KRÅKE SØKER DØD MÅKEDet kan være hustrig om vinteren. Da er intet bedre enn å komme i hus og få varm mat i seg. Ikke slik for alle. Denne kråken sitter i toppen av et tre hvor den har god utsikt og speider etter noe spiselig. Skulle den komme over noe, er det neppe varmt. Når snøen dekker alt er vinteren en tid fuglene overlever på små marginer.


It can be chilly in the winter. Then nothing better than getting indoors and get a warm meal. Not so for everyone. The crow sitting on top of a tree, has a good view and scouts for something edible. Should it come across something, it's not likely to be warm. When the snow covers all, winter is a time when the birds survive on small margins.

2010.01.14. Moa, Spjelkavik.
Olympus 510.  Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm. 

SNØDEKKET TINDEREKKENorges mest kjente fjord er Geirangerfjorden, kjent for sine dramatisk beliggende gårder og fossefall. Hjørundfjorden er minst like interessant på sin måte, og langt mer dramatisk. Her er en tinderekke i Hjørundfjorden fotografert i ettermiddagssolen med en langtrekkende tele fra Åse i Spjelkavik, over 25 km unna.

2007.12.02.
Olympus 510.  Zuiko Digital 4,0/40-150mm. 

ETTER DET FØRSTE SNØFALLETDagen etter det første snøfallet. Noe av snøen er falt av og grenverket blir mer synlig i et flimrende, svart/hvitt-grafisk filigransarbeid.

The day after the first snowfall.  
Some of the snow has fallen off and the branches are more visible in a flickering, black and white subtle graphic effect.

2009.12.31. Lillevannet, Spjelkavik.
Olympus 510.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

LØNNESKUDD
Lønneskudd skyter fort i været. Det er nesten som en kan se skuddene folde seg ut foran øynene. Dette er på full fart opp fra buskvegetasjonen og opp mot det livgivende lyset.

Salary Shots grows fast in hight. It's almost like you can see the leaves unfold before our eyes. This is at full speed out of the bush vegetation and up against the life-giving light.

2009.05.04. Lillevannet, Spjelkavik.
Olympus 510.  Zuiko Digital 4,0/ 40-150mm. 

OKSEKALVER

Jeg traff disse to "innfødte" ute i havkanten. Jeg ruslet rundt med disse to okeskalvene følgende etter. Deres stillferdige, nyfikne godlynthet kunne minne om barn i femårsalderen som treffer på noen riktig fremmedartede besøkende. De ga ikke et knyst fra seg, og da jeg gikk derfra ble de stående ubevegelig og følge meg med øynene.

I met these two "native" on an island close to the ocean. I walked around with the two oxe calves following after. Their quiet, good-natured curiosity could remind of children of the age of five that hit on some really strange visitors. They did not make the least sound, and when I went there they were standing motionless, and follow me with their eyes.

2009.10.30. Blindheimsanden, Vigra.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

COG JOINT HOUSEDet er et paradoks at de gamle laftehusene var likeverdig med moderne hus, med en varmeisolasjonsverdi tilsvarende en 10 cm mineralullisolert vegg. Vel og merke om de var trekkfrie. En riktig utført laftekonstruksjon vil bli tettere ettersom huset setter seg med alderen. I Norge finnes det laftehus fra 1200-tallet. Disse husene har altså stått i rundt 800 år. Det kommer neppe vår tids hus til å gjøre. I tillegg besitter laftehusene en enestående harmonisk estetikk både innvendig og utvendig.
Dette sunnmørshuset på Sunnmøre Museum er nok "bare" et par hundre år.

It is a paradox that the old log houses were equivalent to modern houses in respect of insulation  value equivalent to10 cm mineral wool wall.  That is if they were fre of draught. Properly executed a log structure will be tighter due to setting with age. In Norway, there are log buildings from the 1200s. These houses have thus been in use for about 800 years. This will hardly be the case with modern houses. In addition, log houses possesses a unique harmonious aesthetics, both inside and outside.
This sunnmøre type house at Sunmøre Museum is probably "only" a couple hundred years.


2008.10.04. Ålesund.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

onsdag 13. januar 2010

SKJERDINGDALSBREEN


Det å befinne seg på ski på høyfjellet når tåken senker seg, er ingen spøk om man ikke har spor å følge. Å gå etter kompass i det hvite intet er mildest talt krevende. Det kan derfor være en stor lettelse når tåken revner og avslører noen identifiserbare trekk i landskapet.

If you do not have any tracks to follow, then being on the ski in the mountains when the fog descends, is no certainly no joke.  Going by the compass in the white nothing is mildly spoken challenging. It may therefore be a great relief when the fog cracks and reveals some identifiable feature in the landscape.

2005.06.24. Skjerdingdalsbreen i Standa kommune, Møre og Romsdal.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.