lørdag 13. februar 2010

ARTIST PORTRAiT


Karakterportretter er kanskje den mest fascinerende sjangeren innenfor fotografiet. Det  er motsatsen til det vanlige studioportrettet, hvor man bestreber seg på å gi en mest mylig flatterende gjengivelse av personen som avbildes.
Se ellers:

Character portraits are perhaps the most fascinating genre in photography. It is the antithesis of the usual studio portraits, where one strives to provide the most possible flattering rendering of the person depicted. 
See also:http://kunsthistorie.com/fagwiki/Bj% C3% B8rn_Brusdal '


2010.02.12. Billedkunstneren Bjørn Brusdal, Giske utenfor Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,0/ 50mm.