fredag 20. august 2010

JUST LEFT THE TABLE

Utested på folkemuseet på¨Bygdøy (http://kunsthistorie.com/fagwiki/Norsk_folkemuseum).
Tomme stoler er talende gjenstander. Av orienteringen kan man se at noen har sittet der.
I dette bildet er stolen til høyre orientert mot det øvrige publikum. Her har det sittet en og betraktet livet rundt seg, kanskje etter en kopp kaffe eller en øl. Vedkommende har nok vært alene. Hvis noen hadde sittet samtidig i den venstre stolen, hadde den høyre vært skjøvet til side for å gi plass da vedkommende forlot bordet.

Det var svært varmt denne dagen, så det er mer sannsynlig at vedkommende nøt en øl i den svalende skyggen enn en varm kopp kaffe.

Lys og skygge. Det er svart/hvittfotografiets innerste sjel.

Open air cafe at the Norwegian Folk Museum ¸ Bygdøy (http://kunsthistorie.com/fagwiki/Norsk_folkemuseum).Empty chairs are telling objects. From its orientation, one can see that someone has been sitting there.In this picture the chair to the right is orientated towards the rest of the passers by. Here someone has been sitting looking people or reading a newspaper, maybe after a cup of coffee or a beer. The person has been all alone. If someone had been sitting in the left seat at the same time, had the right chair would have been pushed aside to make room when leaving the table.It was very hot that day, so it's more likely that he enjoyed a beer in the cool shade than a hot cup of coffee.
The shadows from the leaves ar playing on the whitewashed wall. 

Light and shadow, black and white is the innermost soul of photography.

2010.08.08. Norsk Folkemuseum, Bygdøy.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

fredag 6. august 2010

EILEEN
Et seilskip som kommer glidende på denne måten er et syn man neppe glemmer.
Dette er en skonnert. Den heter Eileen og har tilhørt Sonja Henie og ble bygget rundt midten av tredveårene. På åttitallet ble den kjøpt opp av et konsortium, restaurert og ble leid ut til firma ol. Nå er den på private hender og i nydelig stand. Her deltar den i en regatta i Grimstad som et preludium til Trebåtfestivalen i Risør 2010.
Vi får glede oss over at noen vil bruke formuer på å holde en slik skjønnhet i live - til glede for alle og enhver - helt gratis.
Disse skjønnhetene eksellerte før fargefotografiets tid. Så et bilde i svart/hvitt blir liksom mer autentisk.
Ikke?

A sailing ship is moving in this way is a sight one hardly will forget.This is a schooner. The name is Eileen, it belonged to Sonja Henie and was built in the thirties. In the eighties, it was bought by a consortium, was renovated and leased out to companies, etc.. Now it is in private hands and in beautiful condition. Here it is participating in a regatta at Grimstad, as a prelude to the Wooden Boat Festival in Risør 2010.We can only rejoice that someone will use the wealth to keep such a beauty in life - to the delight of everyone - absolutely for free.These beauties excelled before the time of color photography. So, a picture in black and white is somehow more authentic.Or?

2010.08.03. Grimstad.
Olympus E-30.  Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm. 

søndag 1. august 2010

FEMUNDENFemunden er rik på fotomotiver. Her er det tradisjonelle grepet. Vi har sett det før, i villmarksblader, turisbrosjyrer og postkort. Men duverden for noen minner de blir i albumene.

Femunden is rich in photographic opportunities. Here is the traditional grip. We've seen it before, in the wilderness magazines, tourist brochures and postcards.  
But what a memory for the family album!

2010_06_27_Femunden
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.