onsdag 13. oktober 2010

AN UNDISCOVERED NORWEGIAN FJORD


Dette er inngangen til en av Vestlandsfjordene. 
Bratte fjell, overskyet, en upålitelig sol og ingen turister. Det er fordi det er Hjørundfjorden. Den har ikke blitt oppdaget ennå. Vel, den var det - i 1890-årene. Men så glemt igjen. Og det er et hotell der - fra 1891.
Nå bare ligger den der og venter på å bli gjenoppdaget. Av deg? I tilfelle, ta med et kamera. Hvis ikke, vil du aldri tilgi deg selv.
Og husk: Jeg sa det til deg.


This is the entrance of a fjord in western Norway. Steep mountains, partly overcast and a ureliable sun - but no tourists. Thats is because it is the Hjørundfjord. It has not been discovered yet. Well, it has - in the 1890-years. But then forgotten again. And there is a hotel there - from 1891.
Now the fjord is just lying there, waiting to be rediscovered. By you? If so, bring a camera. If not, you'll never forget yourself. 
And keep in mind: I told you so.

2010.10.10. Sunde, Sula kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

mandag 11. oktober 2010

LIGHTHOUSE

Den som har prøvd å navigere om natten etter sjøkart og frylykter kan ikke unngå å bli overrasket over hvor enkelt og trygt det er - i hvert fall når sjøen er rolig.
Fyrlyktene sender ut et lyssignal som har farge etter hvilken sektor av dekningsområdet du befinner deg. Ser du to lykter kan man, ved hjelp av fargene se på kartet hvor man er. Nøyaktigheten bestemmes av sektorenes bredde.
Selv har jeg opplevet en ubesværet navigasjon i områder hvor jeg neppe ville våget meg inn uten hjelp av fyrlyktene, selv i dagslys.
I dag har vel GPS tatt over for de fleste.

Anyone who has tried to navigate at night by maps and lighthouses can not help but being amazed at how easy and safe it is - at least when the sea is calm. 
Lighthouse emits a light signal that is colored according to the sector of coverage. You see two lights, and by their colors see on the map where you are. The accuracy is determined by the sector width. 
I myself have experienced an effortless navigation in areas where I hardly would ventured into without the help of the lighthouse, even in daylight. 
Today, the GPS has taken over for most of us.

2010.09.06. Sandøy mellom Ålesund og Molde
Olympus E-620.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.