lørdag 6. november 2010

JOY OF LIFE IN CSommer, sol, sjø, fart, ungdom og livsglede. Alt dette lyser ut av dette ansiktsuttrylkket.

Summer, sun, sea, speed, youth and exuberance. All this is radiating from this facial exprerssion .

2005.07.07. Sandøyfjorden, Tvedestrand, Aust-Agder.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

HAY DRYING RACKS AT HAVRE

Hesjer er praktisk talt en saga blott i landbruket. Jeg fant disse hesjene i vinterdisen på Havre, der de sto og ventet på lys, vår, sommer, slått og duften av høy.

Hay-drying racks are are more or less history in Norweigian agriculture. I found the racks in the winter haze at Havre, where they stoodwaiting for light, spring, summer, beaten, and the smell of hay.

2008.02.10.Osterøy, Hordaland.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.

GLEAM OF LIGHT AT BYRKJELO


På vei fra Bergen lå frosttåken lavt over Våtedalen og Byrkjelo. På vei opp Utvikfjellet kjørte jeg til siden og tok frem matpakken. Da fikk jeg se solen skjære gjennom tåken og lyse den opp. Jeg rakk såvidt å få få frem et videokamera og ta et bilde før solen forsvant.

On my way from Bergen,  a frost mist was low over theVåtedalen and Byrkjelo.Half way up Utvikfjellet i drove to the side and grabbed my lunch pack. Then I saw the sun cut through the fog and lighten it up. I barely had time to bring up a video camera and take a picture before the sun faded.

2001.12,.10. Byrkjelo, Gloppen, Sogn og Fjordane.

Sony DCR-PC110E Videokamera. Vario Sonnar 1.8 4,2-42mm.

BEACH


Hendøende bølger på en strand er liv og bevegelse i et evig skiftende spill. For å virkelig kunne se varasjonsbredden hjelper det å ta bilder. Ikke to blir like.


Withering waves on a beach is life and movement in an ever changing game. To really be able to see the span of variation, it helps to take pictures. Not two are alike.

2009.10.19. Bindheimssanden på Vigra, Giske, Møre og Romsdal.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm.

SHOE
Dette er en sko i italiensk design. Design i sin reneste form, lett, elegant,  formsikker og linjeren.

This is a shoe in Italian design. Design in its purest form, light, elegant, secure in form and line.

2003.03.24. Design Museum, London.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

HAVRE

Havre er et rekketun på Osterøy. Husene står tett sammen som en flokk dyr som søker beskyttelse hos hverandre.

Havre is a strip farming row courtyard organized along a sentral alley.  The houses are clinging together like flock of animals seeking protection from each other.

2003.02.21. Havre, Osterøy, Hordaland
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO..

fredag 5. november 2010

DINGHY

Seiling er en sport hvor man utnytter vann og vind. Det sies at jolleseiling er den reneste formen for seiling. Det får være som det er. I alle fall er det en opplevelse å se unge mennesker beherske disse nervøse jollene som om de var en forelengelse av kroppen med alle dens funksjoner og noen til. Her balanserer den unge seileren sin europajolle med kroppsvekten. Kjølen er bare en styrefinne under vann som reduserer båtens avdrift. Roret er den eneste bremsen. Eneste måten å hindre at roret bremser er å finne perfekt balanse i de kreftene som påvirker jollen ved hjelp av seiltrim, kroppsplas-sering og rorbruk.
Seileren Nina Fjærhaug fosser her avgårde i 8-9 knops fart på flatt vann.

Sailing is a sport where one utilizes water and wind. It is said that dinghy sailing is the purest form of sailing. Whatever. In any case, it is some experience to see young people master these nervouse dinghies as if they were an extension of the body with all the features and some others in addition. The young sailor in this picturebalances his Europe dingy with his body weight. The keel is only to prevent the boat adrift. The rudder is the only brake, and the only way to prevent the rudder system from breaking is to find the perfect balance of the forces that affect tenders using sail trim, body placement and placing of his body and use of the rudder . 
The dinghy sailer Nina Fjærhaug is comfortly riding along in about 8 - 9 knots on flat water.

2001.10.21. Synesvikane, Giske, Møre og Romsdal.
Sony DCR-PC110E Videokamera. Vario Sonnar 1.8 4,2-42mm.