fredag 31. desember 2010

REGATTA


Den intensiteten som rår ombord under en regatta er en likevekt på en knivsegg. Nervene står i høyspenn. Ingenting får gå galt: teknisk, menneskelig eller psykologisk. Reglene er kompliserte og kan til tider synes ulogiske. Den som ikke behersker regelverket må finne seg i å bli bløffet og utmanøvrert. Men det er en regel ingen kan vri seg unna: En større båt går fortere enn en mindre. Vannlinjelengden avgjør maksimal hastighet. Grovt forenklet kan vi innen visse grenser si at vanllinjelengden i meter tilsvarer noenlunde makshastigheten i knop.
Så selv om alle regattaer foregår innen moderate hastigheter, er det aldri mangel på spenning og dramatikk. Spesielt når lunefulle strøm- og vindforhold spiller inn. Er man først fanget inn av dette spillet er det vanskelig å bli fri det. Det blir i mange tilfeller avhengihetsskapende.
Men for et spill.

The intensity that prevails on board during a race is a balance on a knife edge. The nerves are in high voltages. Nothing is permitted to go wrong: the technical, human or psychological conditions. The rules are complicated and may sometimes seem illogical. Those who do not master the rules of the game must accept to be bluffed and outmaneuvered.  
But there is a rule no one can wriggle out: A larger boat goes faster than a smaller. Waterline length determines the maximum speed. Roughly simplified, we can say the length of the waterline in meters is more or less equivalent to maximum speed in knots.

So even if all the regattas take place in moderate speeds, there is never a lack of suspense and drama. Especially when capricious power and wind conditions play a part. If you are captured by this game it's hard to be free from it. It is in many cases addictive.

But what a game.


2010.08.03. Grimstad, Aust-Agder. 
Olympus E-30. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

onsdag 22. desember 2010

HOTEL IN PRAGUE

På baksiden av Hradcin (slottsområdet i Praha) leder veiene Novy Svet og Cerninska ned i et dalsøkk hvor de møtes. Bebyggelsen er fra 16-1700-tallet og stort sett nokså uendret.
Her er lite turister i denne perlen. Men en gård nederst i dalsøkket ble for en del år siden gjort om til Hotell.
Like etter at det var åpnet ruslet jeg inn og bestilte noe hvitløkbrød og litt hvitvin. Jeg ble servert på kjøkkenet av den kvinnelige eieren. Hotellet har ikke mange rom, men standarden er høy og har beholdt et landlig preg.
Eierinnen satte seg ned ved kjøkkenbordet og vi pratet hyggelig mens jeg nøt brødet og vinen.

Så gikk det noen år og jeg avla stedet et besøk igjen for å innta et lite måltid. Denne gangen ble jeg til min store skuffelse nokså uforskammet avvist. Hotellet har hatt stor suksess blant amerikanere og prisene er blitt svært høye. Det markedsføres som et romantisk hotell for opphold for folk på bryllupsreise.
Men  den fredelige idyllen i strøket er uomtvistelig. Litt lenger oppe i bakken bodde Tycho Brahe og andre historisk berømte personer.
Og det kan ikke akkurat sies å ødelegge atmosfæren.

Behind Hradcin (Castle District in Prague) the roads Novy Svet and Cerninska is leading down into a valley where they meet. The buildings are from the 16-1700's and looks more or less unchanged.
You will not find tourists in this gem. But a farm at the bottom of the valley were a few years ago converted to hotel.
Soon after it was opened I walked in and ordered some garlic bread and a little white wine. I was served in the kitchen of the female owner. The hotel does not have many rooms, but the standard is high and has retained a rural atmosphere.
The owner sat down at the kitchen table and we had a nice chat as I enjoyed the bread and wine.
Then a few years passed and I visited the place again intending to have a little meal there.  

This time, to my great diaapoinment, I was quite rudely rejected. It is marketed as a romantic hotel to stay for people on their honeymoon.The hotel has enjoyed a great success among Americans and the prices were skyrocketing.
But the peaceful idyll in the area is beyond doubt. A little further up the hill lived Tycho Brahe and other historically famous people.
And I cannot not say this fact by any means negatively effects the atmosphere.


2008.10.08. Novy Svet, Praha, Tsjekkia.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

MONOCHROME "FALUN GONG"
Om ettermiddagen utspilte denne scenen seg regelmessig på et offentlig område. Folk kom sammen og gjorde rytmiske øvelser. Ingenting her vitner om raseskille. Og dronningen var piken i midten. Hun førte seg med en overlegen, avslappet, sikker eleganse og skilte seg klart ut fra de andre.

In the afternoon, this scene was played out regularly in a public area. People came together and did rytmic exercises together. Nothing here indicates racial segregation.  
And the queen was the girl in the middle. She danced with a superior, relaxed, elegance and differed clearly from the others.

 2007.02.15_Durban, Sør-Afrika.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

TRADITIONAL LIVING ROOM IN FARM HOUSE AT SUNNMØRE
Dette interiøret er nokså typisk for eldre gårdshus på Sunnmøre. Tømmerhus, utvendig panelt og flathogde stokker innvendig, dype, hvitmalte vinduskarmer og tyllgardiner som sprer sollyset i rommet.
Her var utfordringen å få med tegning i utendørs detaljer, uten at skyggedetaljene innvendig grodde igjen. Det hjalp at veggene var malt lys grå.

The interior is fairly typical for the elderly farmhouse in Sunnmøre,  western Norway. Log house, exterior paneled and inside carved flat timber walls, deep, white-painted window sills and white curtains spreading the sunlight into the room.
Here the challenge was to get maintain details in the outdoor features, without loosing the shadow detail inside. The light gray painted walls was of great help.


 2003.10.09.19. Huneidvika, Sykkylven, Sunnmøre.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

BIKES
Et kaos av stål, krom og lakk. Det er noe fascinerende med den kompakte kraften som stråler ut av motorsykler. Motorene er gjennomgående langt mer raffinerte enn bilmotorer - untatt på ett eneste punkt. De har nesten samme bensinforbruk som bilene. Jeg har prøvd å kjøre økonomisk på motrorsykkel - uten å få det til. Syklene har brukt oppunder halvliteren, nesten uansett kjørestil.
Mysterium?
Kanskje det. Men motorene er gjennomgående så overdimensjonert i forhold til vekten at de aldri blir særlig belastet.
Uansett, på landeveien er dette det nærmeste man kommer det å fly uten å forlate bakken. Rolig svingete veier er motorsykkelsnadder. Bare tanken på vårturene kan holde en varm hele vinteren.

A mess of steel, chrome and lacquer. 
There is something fascinating about the compact power that  emnate from bikes. The engines are generally fare more refined than car engines - except for a single point: They have almost the same fuel consumption as cars. I've tried to run economically on motrorsykkel - without success. The bikes have a fuel consumption under the pint next regardless of driving style.
Mystery?
Maybe. But engines are generally so oversized in relation to the weight that they never will be particularly strained.
Nevertheless, on the road riding a bike is the closest you get to fly without leaving the ground. Quiet winding roads are motorcycle goodies.  

Just the bare thought of spring trips can keep one warm all winter.

2004.06.12. Flø, Hareid, Møre og Romsdal.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

mandag 13. desember 2010

LANTERN
Dette er en gasslykt som er blitt elektrifisert. Imidlertid, det praktfulle med denne lykten er ikke lyset den gir, men de skyggene den kaster. Den formglede som er nedlagt i denne lampen beriker arkitekturen.


This is a gas lamp that has been electrified. However, the fascination of this lamp is not the light it gives, but the shadow it casts.
The the joy of forms that is inherent in this lamp enriches the architecture.


2004.04. Bymuseet, Maihaugen, Lillehammer.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

SIVLE
En vestlandsgård som klorer seg fast i de bratte fjellsidene i Stalheim. Her vokste dikteren Per Sivle opp - blant dramatisk drivende tåkeflak og høstlig halvmørke avbrudt av fuktige somre, spredte solskinnsdager og duften av nyslått høy.
Man kan bli dikter av slikt, men knapt et lyst sinn.

A western farm clinging to the steep mountainside in Stalheim. Herre the poet Per Sivle grew up - among dramatic flakes of drifting mist and autumnal twilight, interupted by humid summers, scattered days of sunshine and an the smell of newly mown hay. 
All this can make a poet, but hardly a light and optimistic mind.

2004.05.20. Sivle, Stalheim, Nærøydalen.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

LOW KEY
Mørke er fravær av lys. Dette er hvite kopper på hvitt underlag i gnistrende sollys. Ved å mørkne bildet og øke kontrastene får man denne overdramatiserte "low key" -effekten.
Opplevelsen på stedet var blendende hvitt med med åpne skygger. Men denne dramatiseringen var mer fristende.
Det er igjen en påminnelse om at man ikke tar bilder, man skaper dem - nesten samme hva man foretar seg eller ikke fortar seg.
Et valg blir det uansett.

Darkness is the absence of light. 
These cups are white on a white surface in sparkling sunlight. By darkening the image and increasing contrast you get this  "low key" effect. The experience at the site was dazzling white with open shadows.
 But this dramatization was more tempting. Again, it is a reminder that one do not take pictures, one creates them - whatever one does. It  remains a choice in any case..

2009.07.03. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus E-510. Olympus Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm

lørdag 4. desember 2010

BIKER PORTRAIT
Her er rikelig med detaljer, nyanser og kontraster i dette portrettet av en Harley-Davidson-entusiast.
Hva mer kan en amatørfotograf ønske seg.

There are plenty of details, nuances and contrasts in this portrait of a Harley-Davidson enthusiast.
What more could an amateur photographer want.


2010.05.22. Motorsykkelens dag. Ålesund.

Olympus E-30. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

DOUBLE PORTRAIT

To inkarnerte bikere som beundrer sykler på Motorsykkelens dag. De lar seg overhodet ikke distrahere av fotografen.

Two incarnate bikers who admire bikes on the Motorcycle's day. They allow themselves not at all distracted by the photographer.

2010.05.22. Motorsykkelens dag, Ålesund.

Olympus E-30. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

PORTRAITEt MC-miljø er et overflødighetshorn av intressante fotobjekter.
Medlemmene samles ofte på treff hvor de ligger i telt. Få forbinder motorsykkelinteressen med friluftsliv. Men det er faktisk det det dreier seg om. Den som ferierer på motorsykkel må klare seg med lite og må tåle å leve enkelt. Dette bildet er tatt med et videokamera på motorsykkeltreffet Telehiven på Emblemsanden ved Ålesund.


A motorcycle rally is a goldmine of interesting photobjects.
The members gather often rallies in which they lie in tents. Very few connects motorcycle adventures with outdoor life. But that's actually what it is about. Whoever vacationing on a motorcycle has to make do with little and have to endure to live simply.  

This potrait is taken with a video camera on the motorbike rallyTelehiven på Eblemsanden at Ålesund.

2002. Emblemssanden, Ålesund, Møre og Romsdal.
Sony DCR-PC110E Videokamera. Vario Sonnar 1.8 4,2-42mm.