tirsdag 27. desember 2011

OLD, WEATHERBITTEN TIMBER
Gammelt, værbitt trevirke, godt belyst av lysflekser fra snø, kan by på de fineste nyanser i lys og skygge - som kommer til sin rett i svart/hvitt-gjengivelse.Her er et gammelt stabbur med et vell av nyanser i lys og skygge.

Old, weatherbitten wood, lavshly illuminated by reflexes from snow can offer a wealth of tonal shades in black and white, that come into their own in monochrome.

2003.03.27. Maihaugen friluftsmuseum, Lillehammer, Oppland fylke.
61 6'35.79N  10 28'30.82E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

onsdag 21. desember 2011

WOOLY WILLOW

Ullvieren er et fint motiv. Ulempen er at den vokser høyt til fjells. I overskyet vær siver lyset mykt om de ulne bladene og skaper et vell av gråtoner.


The Wooly Willow is a nice subject. Its disadvantage is its growing place in the high mountains. In days with overcast the daylight sipes softly along its surfaces creating a wealth of subtle tone nuances.


2011.06.06. Kongsvoll, Dovre.
62°18'16.09"N 9°36'31.82"E
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 4,0/70-300mm.

mandag 19. desember 2011

LATE AUTUMN
At hver årstid har sin sjarm er en litt anstrengt påstand. De fleste vil i det minste innrømme at høsten har litt mindre av sjarm enn våren, og at vinteren litt mindre enn sommeren. Selv er jeg svak for den tiden da de sterke høstfargene  i landskapet fader ut til bleke pasteller  før vinteren setter inn. De passer dessuten ypperlig til forsiktige svart/hvitt-bilder.

The assertion that each season has its charm is a bit strained. Most of us will at least admit that the fall har less charm than the spring, and that the winter has less than the summer. Thogh I myself have a weak spot for the time when the bright autumn colours in the scenery fade to pale pastels before winter sets in. It is also exellent for talking gentle black and white photographs. 


Dette er negativen til bildet over, men forbløffende gyldig som troverdig gjengivelse av motivet.


This is the negative version of the picture above, but an astonishing valid representation of the subject. 

See also 
http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2008.10.24. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
62°27'46.73"N 6°22'35.39"E
Olympus E-5|0. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

fredag 18. november 2011

ETERNALIZED ON THE LAST DAY OF LIFE

Denne praktfulle og uttrykksfulle spelsauen ble fotografert da den skulle transporteres til slaktehuset med båt. Den måtte nok late livet før dagen var omme.
Godt å ikke vite noe.

This gorgeous and expressive Spelsau (Old Norwegian Short Tail Landrace) sheep was photographed just when being transported to slaughter house by boat. It would probably loose its life before the day was over. 
It's good not knowing anything.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2010.10.20. Mjømna, Gulen kommune, Sogn og Fjordane.
60°55'18.95"N 4°53'56.46"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

onsdag 16. november 2011

CHILLED
De visne og nesten fargeløse stråene nikket og raslet i den hustrige høstvinden - nesten som i en japansk film fra 1960-tallet.

The faded and almost colorless straws nodded and rustled in the chilly autumn wind - almost like in a Japanese movie from the 1960s.

2011.11.14. Ramsvikneset, Eide kommune, Møre og Romsdal.
62 58'14.98"N  7 20'31.68"E

Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

mandag 14. november 2011

DECAY


Dette skuret har ikke lenge igjen. Ingen har bruk for det lenger og det er mange år siden det ble vedlikeholdt. Noen slitte bildekk på rustne felger har fått ly her. Ennå en stund kan byggverket fremvise interessante teksturer og kontraster før naturen igjen tar over og sletter hvert spor etter det vesle byggverket som en gang i tiden var til nytte for ett eller annet.

This shed has not long very long time left. No one needs it anymore and it is many years since it was maintained. Some worn tires on the rusty wheels have got shelter here. For some time this edifice can diplay interesting textures and contrasts before nature takes over and again deleting every trace of what once was useful to someone. 

2011.11.14. Ramsvikneset, Eide kommune, Møre og Romsdal.
62 58'14.98"N  7 20'31.68"E
Olympus E-30, Zuiko Digital 2,8/12-60mm.


lørdag 12. november 2011

SHOULDER BY SHOULDER

Disse gamle båtnaustene står skulder ved skulder og vitner om et yrke som nesten er blitt borte: Fiskerbonden. Bonden som hentet sitt utkomme både fra jorda og sjøen. Naustene ga rom for små færinger til fiske og til fiskeredskap som not og garn.
I dag huser de helst fritidsbåter i plast til bruk for hobbyfiske.
Hvor lenge disse naustene får stå er ikke godt å si. Det avhenger først og fremst vedlikeholdet. Men om de faller, vil de bli erstattet av nye båthus. Båthus er blitt en knapphetsressurs som betales med høye priser.

These old boathouses stand shoulder by shoulder and bear witness to a profession that is almost gone: The fish farmer. The farmer who obtained livelihood from both land and sea. Boathouses allowed for small rowboat to fish and fishing gear lik lines and nets.
Today they mostly are housing leisure boats of plastic to use for hobbyfishing.
For how long the boathouse will be is hard to say. It depends primarily on the maintenance. But if they fall, they will be replaced by the new boathouses. Boathouse has become a scarce resource that is paid with high prices.


2009.02.11. Hauglandsneset, Brekke, Gulen, Sogn og Fjordane.
61, 1' 4.9302" N 5, 27' 36.27" E
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

tirsdag 11. oktober 2011

ICE COVERED LAKE


Isen har lagt seg over vannet. Frosten har dekket isen med et lag av iskrystaller. Solen får dem til å gnistre.

The ice has settled on the water. The frost has covered the ice with a layer of ice crystals. The sun makes them sparkle.


2009.02.07. Brusdalsvannet, Ålesund.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.

søndag 9. oktober 2011

NO MORE BOOGIE WOOGIEDenne boogien har tilbakelagt sine siste meter og hviler nå for godt på utendørsavdelingen på jernbanemuseet i Riga. Alt er i stål - neppe av beste kvalitet - rusten har gjort alvorlige inngrep. Men som fotomotiv har dette vært en fordel. Her er tekstur- og fargenyanser så det holder - selv i svart/hvitt. Bakakselens enkle konstruksjonen er godt synlig med avfjæringssystem og bremser.

This boogie has run its last meters and is now set to rest on the outdoor section of the railway museum in Riga. Everything is made of steel - hardly the best quality - the rust has madeits  serious encroachments. But as the photo subject, this has been an advantage. Here is a abundance of texture and color shades in  - even  black / white. The rear axle's simple design is easily visible with spring suspension and brakes.


2011.09.17. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 7. oktober 2011

AT KJERSEMSETRA
Mange mener at et vellykket landskapsbilde skal ha med et menneske som interessepunkt eller for å rette oppmerksomheten mot et interessepunkt. Selv synes jeg at slike innslag ofte forstyrrer landskapsbildet. Det har ingenting med forestillinger om urørt natur å gjøre. Heller at mennesket kan erstattes av et naturlig element som for eksempel de to trærne til venstre i bildet.Her er lysrefleksen i vannpytten interessepunktet mens trærne befolker bildet.

Many believe that a successful landscape picture should include a human figure as a point of interest or lead the attention to a point of interest. I myself think that such elements often disturb the landscape. It has nothing to do with notions of untouched natureor so. Rather that man can be replaced by a natural element such as the two trees left in the picture. Here are light reflections in the puddle is center of interest while the trees are populating the picture.


2011.10.02. Kjersemsetra, Vaksvikfjellet, Ørskog, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

søndag 2. oktober 2011

WHERE ARE MY GLASSES?


De fleste mennesker blir på ett eller annet punkt i livet avhengig av briller. De bør befinne seg på nesen til enhver tid. For hvordan skal man finne et par briller uten å ha briller på? Vel, solen kan komme til hjelp slik som her. De lange skyggene gjorde dem meget synlige.

Most people, at som point in their life,  will be dependent of glasses. They should be on their nose at any time. For how can one find a couple glasses without wearing glasses? Well, the sun can give a helping hand like here. The long shadows made the glasses very visible.

2011.09.27. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 30. august 2011

MONSTER MAST


Hvem vil ha sine omgivelser fylt av dette her. Ikke jeg. Denne er bare en forsmak på hva de skal få i Hardanger. Noen har påpekt den tilsynlatende motsetning at hardingene sier ja til hardangerbroen, men nei til mastene. Nå lever hardingene for en stor del av turismen. Mastene trekker ikke turister, tvert i mot. Men broen gir dem tilgang. Selmotsigelse? Nei tvert i mot.

Who wants their surroundings crowded with this. Not me. This is only a foretaste of what to get in Hardanger. Some have pointed out the contradiction that tilsynlatende hardi gene says yes to the Hardanger bridge, but no for the masts.
Now live the population in a great part of tourism. Monstertwers does not draw tourists, on the contrary. But the bridge gives them access. 

Contradiction? 
No, quite the contrary. 


2010.07.21. Vassbygdi, Aurland kommune, Sogn og Fjordane..
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

torsdag 25. august 2011

CHURCH

I middelalderen hadde bare de rikeste distriktene hadde råd til å bygge steinkirker. Aurlandsvangen, langt inne i Sognefjorden hadde livlig handel med England. Vangen var også det viktigste utgangspunkt for driftene mellom det indre Vestlandet og Østlandet.
Dette er Aurlandsvangen kirke. (http://kunsthistorie.com/fagwiki/Aurlandsvangen_kirke)
Det var for kort avstand til selv med en god vidvinkel, å få med seg hele bygningen. Bildet er derfor satt sammen av to opptak.
Men lyset spilte så fint i murveggen og kontrasten mellom den grovere overflaten og de fint tilhugne profilene i åpningene gjorde dette til et altfor fristende motiv..

Only the wealthiest districts  afford to build stone churchesin medieval time could. Aurland, deep in the Sognefjord, had a lively trade with England. Vangen was also the main base for the cattle drives between the inner western and eastern Norway.
This is Aurlandsvangen church (http://kunsthistorie.com/fagwiki/Aurlandsvangen_kirke)
The distance to the church was to short even with a decent wide angle, to include the entire building i one shot. The image is therefore composed of two recordings.

But the light was playing so well in the brick wall and the contrast between the rough surface and the precisely formed soapstone profiles  in the openings made this a far too tempting scene . 

2011.07.13.Aurlandvangen, Aurland, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

søndag 21. august 2011

WOOD AGAINST TREES

Sensommer og overskyet på friluftsområde. Trestammene kontrasterer mot trebordene og gjorde dette til et fristende motiv.


Late summer and overcast at the recreation area. Tree trunks contrasting the wooden tables and made this a tempting subject. 


2011.08.15. Storvatnet, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 22. juli 2011

SWEEPING LIGHT
Et uimotståelig motiv fullt av form-, material- og lyskontraster.

An unresistable scene abundant with form-, material- and light contrasts 2011.05.24. Split, Kroatia
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.


torsdag 21. juli 2011

WOOLY WILLOW FLOWERING
Overskyet vær er i de fleste tilfeller det beste fotolyset. Naturen forvandles til et fotostudio hvor lyset siver bløtt ned fra himmelen. Man unngår skarpe skygger og utbrente høylys blir et mindre problem. Se hvor fint denne blomstrende ullvieren fanger lyset med bløte overganger mellom lys og skygge.

Cloudy weather is in most cases the best photographic outdoor light. The countryside turns into a photo studio where light seeps softly down from the sky. One avoid harsh shadows and burnt out highlights are a minor problem. See how nice this thriving Wooly Willow captures light with soft transitions between light and shadow.

2011.07.010. Toviki, Ål kommune, Buskerud.
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

DIALOG
Dette er et portrett som viser at her foregår en dialog. Ansiktsuttrykket, det fokuserte blikket, den fremoverlente holdningen vitner om at der er en annen person tilstede og at der foregår en samtale. Men om den avbildete lytter eller taler, er det ikke holdepunkter for å si noe om.
 Portretter er sannelig de mest fascinerende fotomotiver av alle.

This is a portrait that shows that there occurs a conversation involving the depicted person. Facial expression, the focused gaze, the forward-leaning posture testify that there is another person present, and that there takes place a conversation. But if the person is listening or speaking, it is not evidence to say.
Portraits are really the most fscinerende photographic opportunities of all.


2011.06.02. Spjelkavik, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

tirsdag 14. juni 2011

WATER DROPS _ AGAIN
Ikke mye å si om dette, annet enn at uten kontrasten til regndråpene hadde det vært ganske uinteressant. Nå er det ikke  - helt uinteressant.

Not much to comment on this, else that without the kontrast of the rain drops it would have been quite uninteresting. Now it is not - quite uninteresting. 

2011.06.14. Spjelkavik, Ålesund.

Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 2,0/ 50mm.

ON THEIR WAY HOME FROM THEIR SUNDAY WALK


Her er en familie på vei hjem fra fjellet - til varm middag?
Vi oppfatter søndagsturen i naturen som en typisk side ved den norske væremåten.
Men er det typisk norsk?
Hva gjør man da i andre land istedenfor?

Here is a family on their way home from the mountain - to a hot meal? 
We tend to look at the sunday walk in the nature as a typical feature of the Norwegian way of life.
But what do people in other coutries do instead?


2009.11.25. Gulfjellet, Bergen Hordaland.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

lørdag 11. juni 2011

AFTER THE RAINFALLEtter regværet har det klarnet opp. Regndråper henger ennå som juveler på blader, kvister og gress. Gresset er vannavstøtelig og vanndråpene blir derfor store og flotte inntil vinden rister dem av.


After the rain has cleared up. Yet the raindrops are hanging like diamonds on leaves, twigs and grass. The grass here is water repellant. Accordingly, the water droplets are big and wonderful until the wind shakes them off.


2011.06.11. Spjelkavik, Møre og Romsdal.
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 40-150mm.

torsdag 2. juni 2011

STAIRCASE


Denne trappen er i et fort som har forsvart innseilingen til byen siden 1400-tallet. Trappen er trang og bratt. Håndløperen i muren er satt opp i senere tid for å gjøre passasjen sikrere for turistene.
Men man kan tenke seg til hvor hektisk her har vært under forsvar. Besetningen har løpt opp og ned trappene med sverd og musketter, kruttposer, kuler og kardesker til kanonene bak brystvernet. Kanskje sårede og døde måtte bæres ned av andre soldater, soldater som var iført kyrass og som måtte presse seg forbi friske soldater på vei oppover.
Det er trangt nok for dagens turister og møter man noen må man presse seg godt opp mot veggen for å slippe noen forbi.
Men for et flott lys som siver ned langs murveggene og trappetrinnene!

This staircase is in a fort that defended the entrance to the town harbour since the 1400s. The stairs are narrow and steep. Handrail in the wall is set up recently to make the passage safer for tourists.
But one can imagine how hectic it may have been 
here under combat. The crew has been running up and down the stairs with swords and muskets, powder bags, cannon balls and grapeshots to the guns behind the parapet. Perhaps the wounded and dead had to be carried down by other soldiers, soldiers who were wearing cuirass and had to push past the fresh troops on the rise.
It is narrow enough for today's tourists and one have to push oneself firmly against the wall to let someone pass by.
But what a maginficent light that seeps down the brick walls and steps!


2011.05.24. Kamerlengo festning, Trogir, Kroatia.

Olympus E 30Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

onsdag 18. mai 2011

THE HOUSE IN THE WOOD
Hvis eventyret om Rødhette var norsk, hvilket det ikke er, så innbiller jeg meg at bestemors hus ville sett slik ut: En stue med ett, eneste rom, et ildsted midt på gulvet, ljore i taket, bord og benk med en enkelt stol og bestemors seng i et hjørne. 
Vel, denne stuen står på Sunnmøre museum i Borgundgavlen. 
Men likevel .


If the fairy tale of Little Red Riding Hood was a Norwegian tale, which it is not, I would then imagine that grandma's house would look like this: A cottage in the wood with one, single room, a fireplace in the middle of the floor, vent in the ceiling, table and bench with a single chair and grandmother's bed in a corner.

Well, this cottage is in Sunnmøre museum in Borgundgavlen.  Nevertheless . . . . 

2009.09.08. Sunnmøre Museum, Ålesund, Møre og Romsdal.
Olympus E-510,  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

. .

tirsdag 10. mai 2011

ALNES

Utenfor Ålesund ligger Godøy, forbundet med fastlandet med undersjøiske tunneler. Ytterst, mot nord ligger storhavet. På en liten landtunge ligger Alnes fyr med tettbebyggelse. Folket her har hatt sitt virke på sjøen, men etter at stedet ble landfast blir det stadig fler som har sin arbeidsplass på fastlandet. Her ser man virkningene av skiftende lys og værforhold. Stranden på Alnes har store rullesteiner og langgrunn sjøbunn som tar energien fra havdønningene og beskytter mot storhavet.


Outside Ålesund lies the island Godøy, connected to the mainland by subsea tunnels. Outside, to the north, is the ocean. Alnes, with densely populated area, is located on the small headland. The people here have had mostly their work on the sea. But after the site was connected to the mainland, it became more usual to have their occupation on the mainland.  The beach in Alnes is covered with boulders and pebbles. The shallow sea bottom takes energy from the big vaves and gives protection against the ocean..

2009.11.10. Alnes sett fra Aksla i Ålesund.
Olympus E-510. Olympus Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

lørdag 16. april 2011

NEARLY FORGOTTEN


Jeg fant dette bildet på harddisken. Det vekket til live glemte minner, et slalåmrenn i Bymarka i Trondheim på midten av 1970-tallet. Det var studenetenes idrettslag NTHI som arrangerte. Aner ikke hvem nr 99 var.

I found this picture on my HD. It awakened old memories long forgotten, a slalom competition in Bymarka mid 1970-ties. The students sports club NTHI arranged it.
Haven't the faintes clue who was no. 99. 1975 Bymarka, Trondheim.
Exacta Varex IIb. Trioplan 3,5/ 100 mm.

fredag 15. april 2011

HEADLIGHT

Optikken i moderne billys er svært avansert. Lyset projekteres i skarpe kjegler for ikke å blende møtende biler. Derfor har man tillatt seg stadig sterkere pærer.
Men man glemmer fartdumper, opphøyde gangfelt og bakketopper.
Der hjelper ikke optikken. Føreren av møtende bil blir sveiseblind i mange sekunder.
Så får det gå som det går.

The optics in modern car headlights are very advanced. The light is projected into sharp cones in order not to dazzle oncoming cars. Therefore, one has accepted increasingly more powerful bulbs.
But one forget the speed bumps, raised pedestrian crossings and hill tops.
There optics are of no help. The driver of the oncoming car gets welding blind for several seconds.

Then, the luck decides .


2009.05.24. Spjelkavik, Møre og Romsdal.
Olympus E-510,  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 28. mars 2011

COMMON EIDER


Man kan lure på om ærfuglhannen som her glir stille og avventende over den tinnblanke sjøflaten i forgrunnen setter like stor pris på det bløte sollyset denne marsformiddagen som fotografen gjorde. Så helt usannsynlig er det ikke. Fugler er påviselig mer aktive og livlige i pent vær enn i dårlig. Så hvorfor ikke? I alle fall så den seg fra side til side med rolige hodebevegelser. Det så ut som om den nøt tilværelsen.

One may wonder whether the male eider that glides silently and expectantly over the pewter like, shiny surface in the foreground appreciate the soft sunlight in March this morning. like the photographer did. It is not so very unlikely. Birds are demonstrably more active and lively in fair weather than in bad. So why not? In any case, it looked from side to side with gentle head movements. It seemed as if it was enjoying this quiet moment.

2011.03.28. Vigra, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

tirsdag 15. mars 2011

CABIN AT THE SEASHORE

På vei gjennom Krakhellesundet passerte jeg denne hytten. Det oppsprukne, nesten vegtasjonsfrie sandsteinsfjellet var dekket av et tynt lag av nysnø som fremhevet de fine rissene og sprekkene i fjellet.
Kontrasten mellom den lille hytten og naustet på den ene siden og det ruvende urtidsfjellet var nesten overveldende.

On my way through Krakhellesundet I passed this cottage. The fractured, almost vegetation free sandstone mountain was covered with a thin layer of fresh snow which enhanced the effect of fine cracks and fissures in the rock.
The contrast between the small cabin and boathouse on the one side and the towering mountain from the beginning of time, was almost overwhelming
.


2011.03.10. Krakhellesundet, Solund i Sogn og Fjordane.
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.