torsdag 27. januar 2011

MJØDLEIF OVDRYKKAR

Det eneste eksisterende, autentiske fotografi av en viking, Mjødleif Ovdrykkar. Bildet er tatt i ølpausen under slaget på Stiklestrad i 1030 og ble funnet ved utgravningene under tribunene for Stiklestadspelet i 2007.
Det er tatt med et hullkamera av bjørkenever. Oppfinneren og fotografen Ljosrunar Vomdigre ble med en feiltagelse slått i hjel under slaget enda han hadde pressekort. Det gikk derfor rundt 800 år før fotografikunsten ble gjenopptaget.
Solbrillene er av britiske arkeologer identifisert å være en meget tidlig modell "Pliresjå" som i vår tid er blitt heftig plagiert av bla Armand Armani og Clin Coco Chanel.

This is the only existing authentic photographic picture of a viking, Mjødleif Ovdrykkar. The picture was taken during the beer breake in the battle of Stiklestrad in 1030 and found during excavations under the seats for the audience at the site of the Stiklestad plays in 2007. 
The picture is taken with a pinhole camera made of the birch bark. The inventor and photographer Ljos Runar Vomdigre was by accident beaten to death during the battle despite of his press accredentials. 
Thus it then passed about 800 years before the technique of photography was reinvented.

The sunglasses is identified by British archeologists as a very early model "Pliresjå" (Winklook) which in our time has been frequently plagiarized by among e.g. Armand Armani and Clin Coco Chanel.


1030. Stiklestad battlefield, Nord-Trøndelag, Norway.
Bjørkhøl hullkamera. Objektiv: Knølhøl f 128/115mm.

POTRAITPORTRAITDet var vanskelig å ikke ta med seg disse skyggevirkningene i den romerske portrettbysten som antas å være av keiser Pertinax som hersket rundt 193 e. Kr.
Så med en moderat telelinse var det gjort.
Ikke alle museer tillater fotografering. Blits og stativ er ikke tillatt noen steder. Blitsen skal virke blekende på fargene på uerstattelig gjenstander. Stativet, om det er klosset håndtert kunne velte og knuse gjenstander og glassmontre.
Begge deler er rent tøv. UV-strålene i dagslyset sliter langt mer på fargene en de korte og svake blitslysene. Når det gjelder stativene er utstillingsgjenstandene så godt separert fra og beskyttet mot berøring at bruk av stativ neppe ugjør noen fare.
Likevel skal vi være glad for disse forbudene. Det ville være meget ubehagelig og forstyrrende med blinkene fra blitzene til horder av besøkende, for ikke snakke om stativer som overalt sto i veien for andre besøkende.
Så ordningen er fornuftig om begrunnelsen er lite relevant. 
 

It was hard not to bring with me these delicate shadow effects in the Roman marble portrait believed to be of the emperor Pertinax, who ruled around 193 AD.

So with a moderate telephoto lens, it was done.  Not all museums allow photography. Flash and tripod is not allowed anywhere. The flash, they say, is bleaching the colors of irreplaceable artifacts. Tripod, if it is clumsily handled could fall over and smash objects and glass display cases.

Both allegations are pure nonsense. UV rays in daylight is a far more dangerous threat to colors than exdtremely short and weak flash lights. When it comes to exhibition stands are the items as well and separated from, and protected against accidental that the use of a tripod is unlikely to do any danger.

Nevertheless, it is a relief to have these prohibitions. It would be very uncomfortable and disturbing with flashes from the flashs of the hordes of visitors, not talk about tripods standing in the way of other visitors.

So these prohibitions makes sense even if the alleged reasons behind them are of little relevance.


2008.10.28. British Museum, London.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

søndag 16. januar 2011

HOARFROST

Rimfrosten kan lage nestene uvirkelige scenerier enten det er tåke eller gnistrende sol. Fargespekteret er redusert til blå nyanser og knapt annet. Så svart/hvitt er et meget fristende alternativ for å ta vare på nyansene og gnisten i motivet.

Icy frost can create almost unreal scenes whether it's fog or sparkling sun. Color range is reduced to shades of blue and hardly more. So black and white is a very tempting option to preserve the nuances and sparkle in the scene.

2009.02.07. Brusdalsvannet, Ålesund.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.