tirsdag 14. juni 2011

WATER DROPS _ AGAIN
Ikke mye å si om dette, annet enn at uten kontrasten til regndråpene hadde det vært ganske uinteressant. Nå er det ikke  - helt uinteressant.

Not much to comment on this, else that without the kontrast of the rain drops it would have been quite uninteresting. Now it is not - quite uninteresting. 

2011.06.14. Spjelkavik, Ålesund.

Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 2,0/ 50mm.

ON THEIR WAY HOME FROM THEIR SUNDAY WALK


Her er en familie på vei hjem fra fjellet - til varm middag?
Vi oppfatter søndagsturen i naturen som en typisk side ved den norske væremåten.
Men er det typisk norsk?
Hva gjør man da i andre land istedenfor?

Here is a family on their way home from the mountain - to a hot meal? 
We tend to look at the sunday walk in the nature as a typical feature of the Norwegian way of life.
But what do people in other coutries do instead?


2009.11.25. Gulfjellet, Bergen Hordaland.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

lørdag 11. juni 2011

AFTER THE RAINFALLEtter regværet har det klarnet opp. Regndråper henger ennå som juveler på blader, kvister og gress. Gresset er vannavstøtelig og vanndråpene blir derfor store og flotte inntil vinden rister dem av.


After the rain has cleared up. Yet the raindrops are hanging like diamonds on leaves, twigs and grass. The grass here is water repellant. Accordingly, the water droplets are big and wonderful until the wind shakes them off.


2011.06.11. Spjelkavik, Møre og Romsdal.
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 40-150mm.

torsdag 2. juni 2011

STAIRCASE


Denne trappen er i et fort som har forsvart innseilingen til byen siden 1400-tallet. Trappen er trang og bratt. Håndløperen i muren er satt opp i senere tid for å gjøre passasjen sikrere for turistene.
Men man kan tenke seg til hvor hektisk her har vært under forsvar. Besetningen har løpt opp og ned trappene med sverd og musketter, kruttposer, kuler og kardesker til kanonene bak brystvernet. Kanskje sårede og døde måtte bæres ned av andre soldater, soldater som var iført kyrass og som måtte presse seg forbi friske soldater på vei oppover.
Det er trangt nok for dagens turister og møter man noen må man presse seg godt opp mot veggen for å slippe noen forbi.
Men for et flott lys som siver ned langs murveggene og trappetrinnene!

This staircase is in a fort that defended the entrance to the town harbour since the 1400s. The stairs are narrow and steep. Handrail in the wall is set up recently to make the passage safer for tourists.
But one can imagine how hectic it may have been 
here under combat. The crew has been running up and down the stairs with swords and muskets, powder bags, cannon balls and grapeshots to the guns behind the parapet. Perhaps the wounded and dead had to be carried down by other soldiers, soldiers who were wearing cuirass and had to push past the fresh troops on the rise.
It is narrow enough for today's tourists and one have to push oneself firmly against the wall to let someone pass by.
But what a maginficent light that seeps down the brick walls and steps!


2011.05.24. Kamerlengo festning, Trogir, Kroatia.

Olympus E 30Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.