tirsdag 30. august 2011

MONSTER MAST


Hvem vil ha sine omgivelser fylt av dette her. Ikke jeg. Denne er bare en forsmak på hva de skal få i Hardanger. Noen har påpekt den tilsynlatende motsetning at hardingene sier ja til hardangerbroen, men nei til mastene. Nå lever hardingene for en stor del av turismen. Mastene trekker ikke turister, tvert i mot. Men broen gir dem tilgang. Selmotsigelse? Nei tvert i mot.

Who wants their surroundings crowded with this. Not me. This is only a foretaste of what to get in Hardanger. Some have pointed out the contradiction that tilsynlatende hardi gene says yes to the Hardanger bridge, but no for the masts.
Now live the population in a great part of tourism. Monstertwers does not draw tourists, on the contrary. But the bridge gives them access. 

Contradiction? 
No, quite the contrary. 


2010.07.21. Vassbygdi, Aurland kommune, Sogn og Fjordane..
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

torsdag 25. august 2011

CHURCH

I middelalderen hadde bare de rikeste distriktene hadde råd til å bygge steinkirker. Aurlandsvangen, langt inne i Sognefjorden hadde livlig handel med England. Vangen var også det viktigste utgangspunkt for driftene mellom det indre Vestlandet og Østlandet.
Dette er Aurlandsvangen kirke. (http://kunsthistorie.com/fagwiki/Aurlandsvangen_kirke)
Det var for kort avstand til selv med en god vidvinkel, å få med seg hele bygningen. Bildet er derfor satt sammen av to opptak.
Men lyset spilte så fint i murveggen og kontrasten mellom den grovere overflaten og de fint tilhugne profilene i åpningene gjorde dette til et altfor fristende motiv..

Only the wealthiest districts  afford to build stone churchesin medieval time could. Aurland, deep in the Sognefjord, had a lively trade with England. Vangen was also the main base for the cattle drives between the inner western and eastern Norway.
This is Aurlandsvangen church (http://kunsthistorie.com/fagwiki/Aurlandsvangen_kirke)
The distance to the church was to short even with a decent wide angle, to include the entire building i one shot. The image is therefore composed of two recordings.

But the light was playing so well in the brick wall and the contrast between the rough surface and the precisely formed soapstone profiles  in the openings made this a far too tempting scene . 

2011.07.13.Aurlandvangen, Aurland, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

søndag 21. august 2011

WOOD AGAINST TREES

Sensommer og overskyet på friluftsområde. Trestammene kontrasterer mot trebordene og gjorde dette til et fristende motiv.


Late summer and overcast at the recreation area. Tree trunks contrasting the wooden tables and made this a tempting subject. 


2011.08.15. Storvatnet, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.