tirsdag 11. oktober 2011

ICE COVERED LAKE


Isen har lagt seg over vannet. Frosten har dekket isen med et lag av iskrystaller. Solen får dem til å gnistre.

The ice has settled on the water. The frost has covered the ice with a layer of ice crystals. The sun makes them sparkle.


2009.02.07. Brusdalsvannet, Ålesund.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.

søndag 9. oktober 2011

NO MORE BOOGIE WOOGIEDenne boogien har tilbakelagt sine siste meter og hviler nå for godt på utendørsavdelingen på jernbanemuseet i Riga. Alt er i stål - neppe av beste kvalitet - rusten har gjort alvorlige inngrep. Men som fotomotiv har dette vært en fordel. Her er tekstur- og fargenyanser så det holder - selv i svart/hvitt. Bakakselens enkle konstruksjonen er godt synlig med avfjæringssystem og bremser.

This boogie has run its last meters and is now set to rest on the outdoor section of the railway museum in Riga. Everything is made of steel - hardly the best quality - the rust has madeits  serious encroachments. But as the photo subject, this has been an advantage. Here is a abundance of texture and color shades in  - even  black / white. The rear axle's simple design is easily visible with spring suspension and brakes.


2011.09.17. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 7. oktober 2011

AT KJERSEMSETRA
Mange mener at et vellykket landskapsbilde skal ha med et menneske som interessepunkt eller for å rette oppmerksomheten mot et interessepunkt. Selv synes jeg at slike innslag ofte forstyrrer landskapsbildet. Det har ingenting med forestillinger om urørt natur å gjøre. Heller at mennesket kan erstattes av et naturlig element som for eksempel de to trærne til venstre i bildet.Her er lysrefleksen i vannpytten interessepunktet mens trærne befolker bildet.

Many believe that a successful landscape picture should include a human figure as a point of interest or lead the attention to a point of interest. I myself think that such elements often disturb the landscape. It has nothing to do with notions of untouched natureor so. Rather that man can be replaced by a natural element such as the two trees left in the picture. Here are light reflections in the puddle is center of interest while the trees are populating the picture.


2011.10.02. Kjersemsetra, Vaksvikfjellet, Ørskog, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

søndag 2. oktober 2011

WHERE ARE MY GLASSES?


De fleste mennesker blir på ett eller annet punkt i livet avhengig av briller. De bør befinne seg på nesen til enhver tid. For hvordan skal man finne et par briller uten å ha briller på? Vel, solen kan komme til hjelp slik som her. De lange skyggene gjorde dem meget synlige.

Most people, at som point in their life,  will be dependent of glasses. They should be on their nose at any time. For how can one find a couple glasses without wearing glasses? Well, the sun can give a helping hand like here. The long shadows made the glasses very visible.

2011.09.27. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.