fredag 18. november 2011

ETERNALIZED ON THE LAST DAY OF LIFE

Denne praktfulle og uttrykksfulle spelsauen ble fotografert da den skulle transporteres til slaktehuset med båt. Den måtte nok late livet før dagen var omme.
Godt å ikke vite noe.

This gorgeous and expressive Spelsau (Old Norwegian Short Tail Landrace) sheep was photographed just when being transported to slaughter house by boat. It would probably loose its life before the day was over. 
It's good not knowing anything.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2010.10.20. Mjømna, Gulen kommune, Sogn og Fjordane.
60°55'18.95"N 4°53'56.46"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

onsdag 16. november 2011

CHILLED
De visne og nesten fargeløse stråene nikket og raslet i den hustrige høstvinden - nesten som i en japansk film fra 1960-tallet.

The faded and almost colorless straws nodded and rustled in the chilly autumn wind - almost like in a Japanese movie from the 1960s.

2011.11.14. Ramsvikneset, Eide kommune, Møre og Romsdal.
62 58'14.98"N  7 20'31.68"E

Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

mandag 14. november 2011

DECAY


Dette skuret har ikke lenge igjen. Ingen har bruk for det lenger og det er mange år siden det ble vedlikeholdt. Noen slitte bildekk på rustne felger har fått ly her. Ennå en stund kan byggverket fremvise interessante teksturer og kontraster før naturen igjen tar over og sletter hvert spor etter det vesle byggverket som en gang i tiden var til nytte for ett eller annet.

This shed has not long very long time left. No one needs it anymore and it is many years since it was maintained. Some worn tires on the rusty wheels have got shelter here. For some time this edifice can diplay interesting textures and contrasts before nature takes over and again deleting every trace of what once was useful to someone. 

2011.11.14. Ramsvikneset, Eide kommune, Møre og Romsdal.
62 58'14.98"N  7 20'31.68"E
Olympus E-30, Zuiko Digital 2,8/12-60mm.


lørdag 12. november 2011

SHOULDER BY SHOULDER

Disse gamle båtnaustene står skulder ved skulder og vitner om et yrke som nesten er blitt borte: Fiskerbonden. Bonden som hentet sitt utkomme både fra jorda og sjøen. Naustene ga rom for små færinger til fiske og til fiskeredskap som not og garn.
I dag huser de helst fritidsbåter i plast til bruk for hobbyfiske.
Hvor lenge disse naustene får stå er ikke godt å si. Det avhenger først og fremst vedlikeholdet. Men om de faller, vil de bli erstattet av nye båthus. Båthus er blitt en knapphetsressurs som betales med høye priser.

These old boathouses stand shoulder by shoulder and bear witness to a profession that is almost gone: The fish farmer. The farmer who obtained livelihood from both land and sea. Boathouses allowed for small rowboat to fish and fishing gear lik lines and nets.
Today they mostly are housing leisure boats of plastic to use for hobbyfishing.
For how long the boathouse will be is hard to say. It depends primarily on the maintenance. But if they fall, they will be replaced by the new boathouses. Boathouse has become a scarce resource that is paid with high prices.


2009.02.11. Hauglandsneset, Brekke, Gulen, Sogn og Fjordane.
61, 1' 4.9302" N 5, 27' 36.27" E
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/