lørdag 15. desember 2012

CROSSING ARNO

Hunden hennes pilte avgårde til den andre siden av elven. Piken lurer på om hun skal følge etter, men det er vått og glatt og skoene er vanlige mokasiner.

Her dog ran to the other side of the river. The girl is reluctant to follow. It is wet and slippery and her shoes are just common moccasines.

2012.10.08. Firenze, Italia.
43°45'54.83"N 11°15'59.07"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm.

torsdag 6. desember 2012

SAND
Dette mønsteret er laget av sand og rennende vann, naturens eget verk.

This pattern is made from sand and running water, nature's own work.


2009.10.30. Blindheimsanden, Vigra, Giske kommune.
62°33'52.77"N  6° 2'55.09"Ø
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 1. desember 2012

NO REMBRANDT
Nei, Rembrandt fotograferte ikke.
Men det er fra landskapet syd for Amsterdam. Så med litt velvilje kan man ane en undertone av ham: Høy himmel, horisont og slette-forgrunn.
Ikke det?
Nei nei.

No, Rembrandt did not take photographs.
But it is from the landscape south of Amsterdam, So, with a little goodwill one can sense an air of him: High sky, horizon, and plains in the foreground.
Not so?
Ok.

2012,09.20.
52°17'28.67"N  5° 6'22.47"E
Olympus E-30. Zuiko digital 2,8/12-60mm.

onsdag 28. november 2012

SNAPSHOT
Dette er ikke arrangert portrett, men et sleng-skudd. I en sosial sammenheng skifter tema og ditto ansiktsuttrykk alt etter samtalens forløp. Det er nokså lett å miste øyeblikket, men desto mer tilfredsstillende når det klaffer.
Slik som her.

This portrait is not arranged, but a slingshot. In a social context the themes change and ditto facial expressions - according to the conversational current. It's very easy to loose the moment, but the more satisfactory catching it.

2012.04.01. Sspjelkavik, Ålesund.
Olympus E-P3. Zuiko Digital 3,5/40-150mm

torsdag 18. oktober 2012

SEAGULL
Dette bildet er ikke helt patent beskåret, Det blir litt for tomt i øvre, høyre hjørne. Men solrefleksene oppe til venstre syntes jeg hører med. Hvis jeg skulle beholde proporsjonene måtte det bli slik.

This picture is not cropped to its optimum. The area in the upper right corner is a little empty. But I thought the sun reflexes in the upper left had to be in it. So, if I would keep the proportion it had to be like this.

2012.10.06. Rimini, Emilia Romagna, Italia.
44° 3'47.41"N 12°33'49.75"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .

torsdag 13. september 2012

SPJELKAVIK RIVER IN MONOCHROME


Å velge svart/hvitt fremfor farge betyr å velge bort realismen til fordel for det abstraherte. Men valget får frem andre kvaliteter i motivet og viser sider ved det som man ellers ville gått glipp av. Jevnfør "Spjelkavikelva" (september 2012) på fargebloggen, http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.no/. Bildet er behandlet i fotobehandler med dette utgangspunkt for øye.

Choosing black and white implies choosing abstraction to realism . But this choice brings to light other qualities in the motif which one otherwise would have missed. Compare "Spjelkavikelva" (Septembre 2012) in http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.no/. The image is postprocessed  according to this.


2012.08.19. Spjelkavikelva, Ålesund. Møre og Romsdal.
62°27'52.87"N  6°22'58.83"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .

fredag 10. august 2012

BIOGRAPHY
Bonde, skogrydder, fjellmann og jeger - alt meislet inn som runer i ansiktet.

Farmer, forester, mountaineer and hunter- all carved like runes into his face.

2012.08.05. Hjelmelandsdalen, Eid, Sogn og Fjordane
61°57'8.00"N  5°53'27.53"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,0/ 50mm.

torsdag 2. august 2012

SPRUCE
Gran er endestasjon for skogveksten. Ingen andre treslag greier å fortrenge den. Slik som på bildet går det om den får stå: mørkt, øde, sparsomt med liv og uforanderlig for all fremtid..
Den rake motsetning er blandingsskogen som gir grunnlag for et rikt livsmangfold av vekster, insekter, fugler og dyr. Norsk skogbruk satser på gran og flatehogst. Det er mest lønnsomt.
Og da blir det slik.

Spruce is the end station for forest growth. No other wood manages to dislodge it. The picture shows how it is: dark, desolate, sparing with life and immutable for all future ... The counterpart is mixed forest which provides the basis for a rich life diversity of vegetation, insects,birds and animals. Norwegian forestry favours in spruce and area logging. It is most profitable. 
And then the result becomes like this.


2012.08.01. Spjelkavik. Ålesund, Møre og Romsdal.
 62°27'29.44"N 6°22'26.55"E
Olympus E-P3. Olympus M Zuiko digital 3,5/12-50mmonsdag 25. juli 2012

SIDELIGHT ON TIMBER CLADDINGDet er såvidt lyset unngår veggen, men streifer vannbordet under vinduet. Det er reflekslyset som gir liv til panelet.

The light nearly touches the timber cladding, but touches the waterbboard under the window. It is the reflected light that gives the timber cladding life.


2012.07.24. Giske, Møre og Romsdal.
63°13'13.00"N  7°35'39.66"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.


mandag 21. mai 2012

MOTOR CYCLE ENGINE
Motorsykkelmotorer er gjennomgående langt mer høytytende og raffinerte enn bilmotorer. Det er helt vanlig å ta ut 120 hk av 600cm2 og turtall opp til 14 000 omdreininger pr minutt. De er varige og slitesterke. Vel, drivstofforbruket kunne nok vært bedre. Det ligger på rundt 0, 45 l pr. mil ved normal kjøring - uansett motorstørrelse. De må være kompakte i urførelsen En motorsykkelramme levner ikke mye plass.
Men se hvor flott de er pakket sammen!

Motorcykle enginrs are consistently of far more high performance and refined than automobile motors  It is completely normal to take out 120 hp of 600 cm3 and speed up to 14 000 revolutions per minute. They are long lasting and durable. Fuel consumption could have been better. It is around 0,45 l per 10 kms at normal driving - regardless of motor size.
The must. be very compact in design. The mortocycle frame does  not offer much space.

But look how neat this one is packed together!

2012.05.19. Ålesund.
Olympus E-620.  Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

fredag 11. mai 2012

WALKERS
Vi går for lite.
Det skjer helst som fritidsaktivitet. Det kan være trening, mosjon - eller som her - et ledd i ferien. Her er norske pakketurister på vandring på en kystveg i middelhavsomgivelser. Varmen og lyset er intenst.

We walk too little.
When we do it, it's mostly in the leisure time, as exercise - or like here as a holiday activity. Here Norwegian tourists walking on the Lychian road along a Mideterranean cost. The heath an light is intense.


2012.04.29. Antalya, Tyrkia.
36°15'17.99"N  30°24'32.26"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 21. april 2012

FARMYARD


Husene i dette tunet er tette og lave. Materialet på takene binder dem til terrenget,  torven om sommeren og snøen om vinteren. De er bygget av grovt, laftet tømmer som gir dem tyngde og forsterker inntrykket at de er en del av naturen. Et laftet tømmerhus som er riktig utført er et hus som er glimrende til bolig. Veggene isolerer mot kulde, lagrer varmen og jevner ut døgnvariasjonene i innetemperaturen.
Der er ingen røyk fra pipen. Der er eller ikke spor i snøen. Det er ikke så rart. Her har aldri bodd noen.  Husene er flyttet fra sitt opprinnelige sted og hit - til friluftmuseet Maihaugen på Lillehammer.
Det skal vi være glade for. De er rester av et samfunn som ikke lenger eksisterer, det som var basert på naturalhusholdning. Og minnesmerkene etter dette samfunnet blir borte i en stadig økende takt.


The houses in this courtyard are compact and low. Material on rooftops binds them to the ground, the turf in the summer, and snow in the winter. The houses are built of big,  coghead logs that gives them more weight and reinforces the impression that they are a part of the  nature. A correctly constructed and buildt log house has a exellent properties as human dwellings.
The timber walls has very good insulate properties against cold, they store the heat from the fireplace and are levelling the dinural variations in inside temperature.
There is no smoke from the chimney. Nor are there any tracks in the snow. 
It is not so strange. Here, there never lived any people. The houses are moved from their original site to this place - to friluftmuseet Maihaugen in Lillehammer.
It should make us happy 
They are remnants of a society that no longer exists, which was based on living from what the nature would give. And the monuments from this society are lost in an ever increasing rate. 
By the way "tun" is collecting of houses forming a yard - and basically the same word as "town".


2004.03.27. Maihaugen, Lillehammer, Oppland fylke.
61° 6'37.46"N  10°28'53.22"E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.


See also 
http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

søndag 8. april 2012

PAPPA RAZZIEt slit å være i slekt med en fotopat. Man får bare gjøre det beste ut av det. En kan jo ikke smile når en ikke vet at det skal tas bilde. Det får være grenser.

Annoying to be related to a photopatic. One just have to learn to live with it. Impossible to provide a smile not knowing a picture is to be taken. There has to be certain limits.

2012.04.01. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.

Olympus EP-3. Zuiko Digital 3,5/40-150.

tirsdag 28. februar 2012

TREE
Dette treet er det som vokser lengst ut mot havet i området. Det er formet av de harde vekstvilkårene, skrinn jord og hard vind. Det har frødd seg ved en steingard som sikkert har gitt den nødvendige ly i den første vokseperioden. Sikker er jeg ikke, men det kan være det samme treet som sto der på begynnelsen av 60-tallet.
Utenfor, nærmere havet vokser bare hardført gress, litt lyng og mose - ellers bare nakne berg så langt øyet rekker.

This tree is that is growing furthest out toward the sea in the area. it has benn formed by the harsh weather conditions i the region, by meagre soil and hard winds. It has seeded at a stone wall whichc obviously has provided  necessary shelter in the period of growth. I am not sure, but it may be the same tree that stood there at the beginning of 1960-years.
Outside, closer to the sea only short grass, a little heather and mosses - otherwise just naked cliffs and horizon meet the eye. 


2003.04.11. Golta, Sund kommune, Sotra, Hordaland.
60°12'59.08"N  5° 0'20.60"E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.
tirsdag 7. februar 2012

FROM THE INDUSTRIAL CHILDHOOD


Dette bygget i Kvamsvågen, Alværstraumen er et monument over den industrielle barndom i Norge.Det er det det gamle Haaland garveri et par hundre meter nord for Kvamsvåg. Det var nedlagt alt før den andre verdenskrigen.Tidligere var det industri på hvert nes i hver fjord. Det var hermetikkfabrikker, treskofabrikker, motorfabrikker osv. Etter den andre verdenskrigen forandret dette seg. Industrien ble teknonlogi- og kapitalkrevende og flyttet nærmere tettstedene.
Her er det store verdier som smuldrer bort. Verdier som hadde fortjent en bedre skjebne.


This building in Alværstraumen is a monument over the industrial childhood in Norway. It is the old  Haaland tannery a couple of hundred yards north of Kvamsvåg and was abandoned even before the Second World War. 
Formerly there was anindustry on each piont in each fjord. It was tin factories, clog factories, engine factories etc. After the Second World War all this changed. The industry became techonlogy- and capital demanding and moved closer the densely populated areas.
Here great values crumbles away. Values that had well deserved a better faith.2011.03.13. Kvamsvåg, Alvæssund,  Lindås kommune, Hordaland.
60 35'6.70"N 5 13'55.90"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 2. februar 2012

GARMO STAVE CHURCH

Kirken, med sin skarpe, mørke, trassige profil danner en fin kontrast mot snøen. Kirken ble revet i 1880 og 40 år senere rekonstruert  på Maihaugen av delvis opprinnelige materialer.

The stave church, with its sharp, dark and defying profile makes a nice contrast to the snow. The churh was demolished i 1880 and reconstructed at Maihaugen 40 years later, partly by original materials.See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2004.03.27. Maihaugen, Lillehammer, Oppland.
61°06′29″N 10°28′50″E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

mandag 30. januar 2012

ICE COVERED ROAD
En glatt sving i en isbelagt bakke. Kanskje ikke det mest spennende motiv, men verdt å ta vare på likevel.

A slippery bend in an steep ice covered road. Maybe not the most exciting subject, but worth preserving anyway.


2012_01_24. Blindheimsanden, Vigra, Giske kommune, Møre og Romsdal.
62 34'5.97"N  6 3'15.69"E
Olympus EP-3. M-Zuiko Digital 4,0/18-180.

onsdag 25. januar 2012

GOTHIC MASONRY


Et slikt motiv inneholder mye av det en fotograf kan ønske seg: Detaljer, tonerikdom, kontraster og overganger.
Og det er ladet av historie.

A subject like this contains much of what a photographer may wish: Details, tonal richness, contrasts and gradations.
And it is charged with history.

2011.09.17.  Riga, Latvia.
56°57'5.16"N 24° 6'23.11"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 2. januar 2012

MONOCHROME
Det å se verden i svart-hvitt er ikke bra. Det betyr at man er enøyd og ute av sted til å se nyanser. Men det er ikke slik i fotografiets verden. Her kan en kontrastforsterkning innebære at man tydeliggjør en side ved noe som ellers ikke er så åpenbart - som her her hvor dalen skjærer fra sjøen og inn i fjellmassivet bak. Den økte kontrasten understreker landskapets iboende, fortettede,  dramatikk. En lengre toneskala med mange nyanser i grått ville ufarliggjort motivet.


Seeing the world in black and white is not considered a good habit. This means that one is one-eyed and unable or unwilling to consider the nuances in between. 
But it is not so in the photography world. Here, a contrastenhancement implies that one clarifies an aspect of something that otherwise is not so obvious - like here in the valley leading from the seashore and cutting into the massif behind. The increased contrast stresses the inherent concise drama of the landscape . A long tonal scale with many shades of gray would have made the subject harmless .


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2009_09_06. Skor i Haram kommune, Møre og Romsdal
62 36'40.03"N 6 31'11.27"E
Olympus E-620. Zuiko Digital 4,0/70-300mm.