mandag 30. januar 2012

ICE COVERED ROAD
En glatt sving i en isbelagt bakke. Kanskje ikke det mest spennende motiv, men verdt å ta vare på likevel.

A slippery bend in an steep ice covered road. Maybe not the most exciting subject, but worth preserving anyway.


2012_01_24. Blindheimsanden, Vigra, Giske kommune, Møre og Romsdal.
62 34'5.97"N  6 3'15.69"E
Olympus EP-3. M-Zuiko Digital 4,0/18-180.

onsdag 25. januar 2012

GOTHIC MASONRY


Et slikt motiv inneholder mye av det en fotograf kan ønske seg: Detaljer, tonerikdom, kontraster og overganger.
Og det er ladet av historie.

A subject like this contains much of what a photographer may wish: Details, tonal richness, contrasts and gradations.
And it is charged with history.

2011.09.17.  Riga, Latvia.
56°57'5.16"N 24° 6'23.11"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 2. januar 2012

MONOCHROME
Det å se verden i svart-hvitt er ikke bra. Det betyr at man er enøyd og ute av sted til å se nyanser. Men det er ikke slik i fotografiets verden. Her kan en kontrastforsterkning innebære at man tydeliggjør en side ved noe som ellers ikke er så åpenbart - som her her hvor dalen skjærer fra sjøen og inn i fjellmassivet bak. Den økte kontrasten understreker landskapets iboende, fortettede,  dramatikk. En lengre toneskala med mange nyanser i grått ville ufarliggjort motivet.


Seeing the world in black and white is not considered a good habit. This means that one is one-eyed and unable or unwilling to consider the nuances in between. 
But it is not so in the photography world. Here, a contrastenhancement implies that one clarifies an aspect of something that otherwise is not so obvious - like here in the valley leading from the seashore and cutting into the massif behind. The increased contrast stresses the inherent concise drama of the landscape . A long tonal scale with many shades of gray would have made the subject harmless .


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2009_09_06. Skor i Haram kommune, Møre og Romsdal
62 36'40.03"N 6 31'11.27"E
Olympus E-620. Zuiko Digital 4,0/70-300mm.