tirsdag 28. februar 2012

TREE
Dette treet er det som vokser lengst ut mot havet i området. Det er formet av de harde vekstvilkårene, skrinn jord og hard vind. Det har frødd seg ved en steingard som sikkert har gitt den nødvendige ly i den første vokseperioden. Sikker er jeg ikke, men det kan være det samme treet som sto der på begynnelsen av 60-tallet.
Utenfor, nærmere havet vokser bare hardført gress, litt lyng og mose - ellers bare nakne berg så langt øyet rekker.

This tree is that is growing furthest out toward the sea in the area. it has benn formed by the harsh weather conditions i the region, by meagre soil and hard winds. It has seeded at a stone wall whichc obviously has provided  necessary shelter in the period of growth. I am not sure, but it may be the same tree that stood there at the beginning of 1960-years.
Outside, closer to the sea only short grass, a little heather and mosses - otherwise just naked cliffs and horizon meet the eye. 


2003.04.11. Golta, Sund kommune, Sotra, Hordaland.
60°12'59.08"N  5° 0'20.60"E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.
tirsdag 7. februar 2012

FROM THE INDUSTRIAL CHILDHOOD


Dette bygget i Kvamsvågen, Alværstraumen er et monument over den industrielle barndom i Norge.Det er det det gamle Haaland garveri et par hundre meter nord for Kvamsvåg. Det var nedlagt alt før den andre verdenskrigen.Tidligere var det industri på hvert nes i hver fjord. Det var hermetikkfabrikker, treskofabrikker, motorfabrikker osv. Etter den andre verdenskrigen forandret dette seg. Industrien ble teknonlogi- og kapitalkrevende og flyttet nærmere tettstedene.
Her er det store verdier som smuldrer bort. Verdier som hadde fortjent en bedre skjebne.


This building in Alværstraumen is a monument over the industrial childhood in Norway. It is the old  Haaland tannery a couple of hundred yards north of Kvamsvåg and was abandoned even before the Second World War. 
Formerly there was anindustry on each piont in each fjord. It was tin factories, clog factories, engine factories etc. After the Second World War all this changed. The industry became techonlogy- and capital demanding and moved closer the densely populated areas.
Here great values crumbles away. Values that had well deserved a better faith.2011.03.13. Kvamsvåg, Alvæssund,  Lindås kommune, Hordaland.
60 35'6.70"N 5 13'55.90"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 2. februar 2012

GARMO STAVE CHURCH

Kirken, med sin skarpe, mørke, trassige profil danner en fin kontrast mot snøen. Kirken ble revet i 1880 og 40 år senere rekonstruert  på Maihaugen av delvis opprinnelige materialer.

The stave church, with its sharp, dark and defying profile makes a nice contrast to the snow. The churh was demolished i 1880 and reconstructed at Maihaugen 40 years later, partly by original materials.See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2004.03.27. Maihaugen, Lillehammer, Oppland.
61°06′29″N 10°28′50″E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.