lørdag 21. april 2012

FARMYARD


Husene i dette tunet er tette og lave. Materialet på takene binder dem til terrenget,  torven om sommeren og snøen om vinteren. De er bygget av grovt, laftet tømmer som gir dem tyngde og forsterker inntrykket at de er en del av naturen. Et laftet tømmerhus som er riktig utført er et hus som er glimrende til bolig. Veggene isolerer mot kulde, lagrer varmen og jevner ut døgnvariasjonene i innetemperaturen.
Der er ingen røyk fra pipen. Der er eller ikke spor i snøen. Det er ikke så rart. Her har aldri bodd noen.  Husene er flyttet fra sitt opprinnelige sted og hit - til friluftmuseet Maihaugen på Lillehammer.
Det skal vi være glade for. De er rester av et samfunn som ikke lenger eksisterer, det som var basert på naturalhusholdning. Og minnesmerkene etter dette samfunnet blir borte i en stadig økende takt.


The houses in this courtyard are compact and low. Material on rooftops binds them to the ground, the turf in the summer, and snow in the winter. The houses are built of big,  coghead logs that gives them more weight and reinforces the impression that they are a part of the  nature. A correctly constructed and buildt log house has a exellent properties as human dwellings.
The timber walls has very good insulate properties against cold, they store the heat from the fireplace and are levelling the dinural variations in inside temperature.
There is no smoke from the chimney. Nor are there any tracks in the snow. 
It is not so strange. Here, there never lived any people. The houses are moved from their original site to this place - to friluftmuseet Maihaugen in Lillehammer.
It should make us happy 
They are remnants of a society that no longer exists, which was based on living from what the nature would give. And the monuments from this society are lost in an ever increasing rate. 
By the way "tun" is collecting of houses forming a yard - and basically the same word as "town".


2004.03.27. Maihaugen, Lillehammer, Oppland fylke.
61° 6'37.46"N  10°28'53.22"E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.


See also 
http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

søndag 8. april 2012

PAPPA RAZZIEt slit å være i slekt med en fotopat. Man får bare gjøre det beste ut av det. En kan jo ikke smile når en ikke vet at det skal tas bilde. Det får være grenser.

Annoying to be related to a photopatic. One just have to learn to live with it. Impossible to provide a smile not knowing a picture is to be taken. There has to be certain limits.

2012.04.01. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.

Olympus EP-3. Zuiko Digital 3,5/40-150.