fredag 10. august 2012

BIOGRAPHY
Bonde, skogrydder, fjellmann og jeger - alt meislet inn som runer i ansiktet.

Farmer, forester, mountaineer and hunter- all carved like runes into his face.

2012.08.05. Hjelmelandsdalen, Eid, Sogn og Fjordane
61°57'8.00"N  5°53'27.53"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,0/ 50mm.

torsdag 2. august 2012

SPRUCE
Gran er endestasjon for skogveksten. Ingen andre treslag greier å fortrenge den. Slik som på bildet går det om den får stå: mørkt, øde, sparsomt med liv og uforanderlig for all fremtid..
Den rake motsetning er blandingsskogen som gir grunnlag for et rikt livsmangfold av vekster, insekter, fugler og dyr. Norsk skogbruk satser på gran og flatehogst. Det er mest lønnsomt.
Og da blir det slik.

Spruce is the end station for forest growth. No other wood manages to dislodge it. The picture shows how it is: dark, desolate, sparing with life and immutable for all future ... The counterpart is mixed forest which provides the basis for a rich life diversity of vegetation, insects,birds and animals. Norwegian forestry favours in spruce and area logging. It is most profitable. 
And then the result becomes like this.


2012.08.01. Spjelkavik. Ålesund, Møre og Romsdal.
 62°27'29.44"N 6°22'26.55"E
Olympus E-P3. Olympus M Zuiko digital 3,5/12-50mm