torsdag 13. september 2012

SPJELKAVIK RIVER IN MONOCHROME


Å velge svart/hvitt fremfor farge betyr å velge bort realismen til fordel for det abstraherte. Men valget får frem andre kvaliteter i motivet og viser sider ved det som man ellers ville gått glipp av. Jevnfør "Spjelkavikelva" (september 2012) på fargebloggen, http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.no/. Bildet er behandlet i fotobehandler med dette utgangspunkt for øye.

Choosing black and white implies choosing abstraction to realism . But this choice brings to light other qualities in the motif which one otherwise would have missed. Compare "Spjelkavikelva" (Septembre 2012) in http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.no/. The image is postprocessed  according to this.


2012.08.19. Spjelkavikelva, Ålesund. Møre og Romsdal.
62°27'52.87"N  6°22'58.83"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .